Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białymstoku |
181
home,page-template-default,page,page-id-181,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

O nas

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom. Które to z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym i bezdomnym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dla realizacji celów statutowych pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych, oraz wykonuje zadania zlecone – publicznie.

Skład osobowy prezydium zarządu:

 • Prezes – Jerzy Półjanowicz
 • Wiceprezes – Tomasz Zielik
 • Wiceprezes – Andrzej Rutkowski
 • Skarbnik – Hanna Czaban
 • Sekretarz – Alicja Hillo
 • Członek – Kazimierz Puciłowski

Dyrektor biura ZO PKPS – Alicja Hillo
tel. 85 741 28 82
Adres biura: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 25
e-mail: zopkps@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
nr konta 35 1020 1332 0000 1002 0182 4135
NIP 542-19-65-312
Regon 007023760-00189
KRS 0000041349

Zarządy rejonowe:
ZR PKPS w Sokółce: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8, tel. 85 7111 08 11
ZR PKPS w Siemiatyczach: 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 35A, tel. 85 730 41 00Zadania publiczne

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY

NA ZLECENIE

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIE PUBLICZNE


 • Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Zadanie pod nazwą „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie miasta Białegostoku” jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
  W ramach zadania prowadzona jest stołówka, w której w dni powszednie w godzinach od 12 do 14 wydawany jest trzydniowy obiad. Ze wsparcia mogą korzystać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością przebywające na terenie Białegostoku.
  Aby uzyskać informacje na temat pomocy można:
  – skontaktować się telefonicznie +48 85 741 28 82
  – wysłać wiadomość e-mail na adres: zopkps@poczta.onet.pl
  – wysłać korespondencję na adres: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Branickiego 25 lokal 200, 15-085 Białystok
  – zgłosić się osobiście do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, mieszczącego się w Białymstoku przy ulicy Branickiego 25 lokal 200
  – osoby chcące skorzystać z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić ten fakt pod numerem telefonu +48 85 741 28 82 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy ZO PKPS.

Realizacja zadania ze środków Miasta Białegostoku „Koszyczek Wielkanocny 2024”

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Program Operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest organizacją partnerską uczestniczącą w programie, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w formie paczek żywnościowych. Przyczynia się to do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


Podprogram 2021 PLUS

Czas realizacji luty 2023 lipiec 2023.

Pomocą żywnościową w formie paczek objęliśmy 2472 osoby z 1059 rodzin, w tym 1245 kobiet, 1227 mężczyzn. Z podziału na wiek:

 • 15 lat i poniżej – 654 osoby
 • 65 lat lub powyżej – 300 osób
 • pozostałe osoby – 1518

Wydano 299264 ton żywności tj. 2472 paczki


Pomocą żywnościową objęto mieszkańców:

 • miasta i gminy Dąbrowa Białostocka – 590 osób, wydając 6,49 ton żywności
 • gminy Janów – 356 osób, wydając 4272 ton żywności
 • miasta i gminy Krynki – 374 osoby, wydając 4488 ton żywności
 • gminy Kuźnica – 383 osoby, wydając 4596 ton żywności
 • gminy Sidra – 390 osób, wydając 4992 tony żywności
 • miasta Białegostoku – 379 osób, wydając 50884 ton żywności

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia wiedzy o tematyce zdrowego żywienia i marnotrawienia żywności, przeprowadzono 24 indywidualne programy edukacyjne dla 426 osób, wydając i omawiając treść broszury „Zasady zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Z powyższych działań skorzystali beneficjenci:

 • 192 mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa białostocka
 • 107 mieszkańców gminy Kuźnica
 • 96 mieszkańców gminy Sidra
 • 31 mieszkańców miasta BiałegostokuDystrybucja dodatkowej puli żywności w ramach podprogramu 2021 PLUS.

Zakładamy okres realizacji dostaw artykułów spożywczych od lutego 2023 roku do lipca 2023 roku. (zmiana wytycznych z 21 października 2022r.)

Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będą uzależnione od terminu zawarcia umów z wykonawcami zamówień. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dostaw może zostać wydłużony lub skrócony.

Pomoc kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowania określone w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Od dnia 15 maja 2023 roku kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w podprogramie 2021 PLUS dokonują Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym i kwalifikującym się do pomocy skierowanie według załącznika nr. 5 do wytycznych.

Administratorem danych osobowych odbiorców pomocy żywnościowej jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej bezpośrednio wydający żywność.

Zestaw na podprogram 2021 PLUS, obejmuje sześć artykułów spożywczych w łącznej ilości 14 opakowań o wadze 9,2 kg na osobę (zmiana ytycznych z 21.10.2022 r), w tym:

 • Powidła śliwkowe 1 opakowanie- 0,3 kg;
 • Makaron jajeczny świderki 4 opakowania – 2 kg;
 • Mleko UHT 2 opakowania- 2 l;
 • Szynka wieprzowa mielona 3 opakowania- 0,9 kg;
 • Cukier biały 2 opakowania – 2 kg;
 • Olej rzepakowy 2 opakowania – 2 l;

Powyższy zestaw określony jest dla jednego odbiorcy, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.


Terminy i miejsca odbioru paczek żywnościowych zostaną podane z chwilą otrzymania dostaw artykułów spożywczych. Informacje będą również umieszczone na tablicy ogłoszeń w ośrodkach pomocy społecznej.


 • Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 – 4-5.07.2023r.
 • Janów „Rynek”, ul. Browarna 6 – 3-4.07.2023r.
 • Krynki Świetlica OSP, ul. Bema 9 – 13.07.2023 w godzinach od 8.00 do 15.00
 • Kużnica – GOKiS ul. Sidrzańska 2 – 26-27.06.2023r.
 • Sidra ul. Rynek 5 Białystok ul. Węglowa 8
 • Białystok magazyn ul. Węglowa 8  w dniach 20.07.2023r  – 21.07.2023r w godzinach 8.30 – 13.30


W ramach dystrybucji artykułów spożywczych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PKPS w Białymstoku prowadził będzie działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Harmonogram działań realizowanych w zakresie środków towarzyszących

 • Kuźnica Białostocka – 23.05.2023, 07.06.2023, 14.06.2024, 18.06.2023, 26.06.2023, 06.07.2023
 • Sidra – 28.05.2023, 05.06.2023, 12.06.2023, 17.06.2023, 24.06.2023, 28.06.2023
 • Dąbrowa Białostocka – 04.07.2023, 05.07.2023, 07.07.2023, 10.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023
 • Białystok – 16.05.2023, 03.06.2023, 03.07.2023, 07.07.2023


Program Pomocy Żywnościowej realizują:
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Spoełecznej w Sokółce tel. 85 711 08 37, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Miejsce wydania:

 • Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
 • Janów „Rynek”, ul. Browarna 6
 • Krynki Świetlica OSP, ul. Bema 9
 • Kużnica – GOKiS ul. Sidrzańska 2
 • Sidra ul. Rynek 5
 • Białystok ul. Węglowa 8Skip to content