Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białymstoku |
181
home,page-template-default,page,page-id-181,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

O nas

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom. Które to z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym i bezdomnym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dla realizacji celów statutowych pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych, oraz wykonuje zadania zlecone – publicznie.

Skład osobowy prezydium zarządu:

 • Prezes – Jerzy Półjanowicz
 • Wiceprezes – Tomasz Zielik
 • Wiceprezes – Andrzej Rutkowski
 • Skarbnik – Hanna Czaban
 • Sekretarz – Alicja Hillo
 • Członek – Kazimierz Puciłowski

Dyrektor biura ZO PKPS – Alicja Hillo
tel. 85 741 28 82
Adres biura: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 25
e-mail: zopkps@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
nr konta 35 1020 1332 0000 1002 0182 4135
NIP 542-19-65-312
Regon 007023760-00189
KRS 0000041349

Zarządy rejonowe:
ZR PKPS w Sokółce: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8, tel. 85 7111 08 11
ZR PKPS w Siemiatyczach: 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 35A, tel. 85 730 41 00Zadania publiczne

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY

NA ZLECENIE

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIE PUBLICZNE


 • Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Zadanie pod nazwą „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie miasta Białegostoku” jest realizowane w okresie od 1 maja 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2026 roku.
  W ramach zadania prowadzona jest stołówka, w której w dni powszednie w godzinach od 12 do 14 wydawany jest trzydniowy obiad. Ze wsparcia mogą korzystać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością przebywające na terenie Białegostoku.
  Aby uzyskać informacje na temat pomocy można:
  – skontaktować się telefonicznie +48 85 741 28 82
  – wysłać wiadomość e-mail na adres: zopkps@poczta.onet.pl
  – wysłać korespondencję na adres: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Branickiego 25 lokal 200, 15-085 Białystok
  – zgłosić się osobiście do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, mieszczącego się w Białymstoku przy ulicy Branickiego 25 lokal 200
  – osoby chcące skorzystać z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić ten fakt pod numerem telefonu +48 85 741 28 82 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy ZO PKPS.

Realizacja zadania ze środków Miasta Białegostoku „Koszyczek Wielkanocny 2024”

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Program Operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest organizacją partnerską uczestniczącą w programie Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021 – 2027. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – podprogram 2024. Celem programu jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w formie paczek żywnościowych i realizację działań na rzecz wyłączenia społecznego.


Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych od czerwca 2024 roku do września 2024 r. – Ostateczne terminy rozpoczęcia i zakończenia dostaw może zostać wydłużony, co nie wymaga zmiany wytycznych MRPiS.


Pomoc kierowana jest do osób spełniających kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu FEPŻ 2021 – 2027. Nowe kryteria od 12.02.2024 r. wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł
 • dla osoby w rodzinie – 1590,00 zł


Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w programie dokonują ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym i kwalifikującym się do pomocy, skierowanie według załącznika nr. 5 do wytycznych MRPiPS

Administratorem danych osobowych odbiorców pomocy żywnościowej jest Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej bezpośrednio wydający żywność.


Artykuły spożywcze będą wydawane w formie paczki żywnościowej. Zestaw dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości około 34 kg, w tym:

 • groszek z marchewką – 1,60 kg,
 • dżem truskawkowy – 1,20 kg,
 • makaron jajeczny świderki – 2,50 kg,
 • mąka pszenna – 4,00 kg,
 • kasza jęczmienna – 1,50 kg,
 • płatki owsiane – 1,00 kg,
 • herbatniki maślane – 0,60 kg,
 • kawa zbożowa rozpuszczalna – 040 kg,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 1,20 kg,
 • szynka wieprzowa mielona – 1,20 kg,
 • szynka drobiowa – 1,20 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,48 kg,
 • szprot w oleju – 0,68 kg,
 • cukier biały – 4,00 kg,
 • olej rzepakowy – 4,00 litry,
 • fasolka po bretońsku 1,50 kg

Wskazane ilości poszczególnych artykułów mogą ulec zmianie.

Terminy i miejsca odbioru paczek żywnościowych zostaną podane z chwilą sukcesywnego otrzymywania dostaw artykułów spożywczych. Informacje będą również umieszczone na tablicy ogłoszeń w Ośrodkach Pomocy Społecznej.


Program EFS realizuje:

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Miejsca wydawania paczek żywnościowych:

 • Dąbrowa Białostocka – ul. Śolidarności 1
 • Janów (Rynek) – ul. Browarna 6
 • Krynki – świetlica OSP, ul. Bema 9
 • Kuźnica – GOKiS ul. Świdrzańska 2
 • Sidra – ul. Rynek 5
 • Białystok – ul. Węglowa 8

Program Pomocy Żywnościowej realizują:
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Spoełecznej w Sokółce tel. 85 711 08 37, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Miejsce wydania:

 • Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
 • Janów „Rynek”, ul. Browarna 6
 • Krynki Świetlica OSP, ul. Bema 9
 • Kużnica – GOKiS ul. Sidrzańska 2
 • Sidra ul. Rynek 5
 • Białystok ul. Węglowa 8Skip to content