Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białymstoku | RODO
382
page-template-default,page,page-id-382,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

RODO

Inspektor danych Pani Alicja Trojanowska

Szanowny Użytkowniku, ta strona przechowuje na Twoim urządzeniu tzw. pliki cookies (lub inne) w celach analitycznych i dla usprawnienia ładowania strony. Jeśli sobie tego nie życzysz, zmień odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Alicję Trojanowską, z którym mogą się Państwo kontaktoawć w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo-pkps@pkps.org.pl.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, że poniżej zostały umieszczone obowiązki informacyjne dla:

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: ADMINISTRATOR), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: zopkps@poczta.onet.pl.
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z punktu usług opiekuńczych Administratora.
 • 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 • 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 • 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z punktu usług opiekuńczych.
 • 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: zopkps@poczta.onet.pl.
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu żywności Administratora.
 • 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 • 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 • 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu żywności.
 • 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: ADMINISTRATOR), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: zopkps@poczta.onet.pl.
  • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
  • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  • 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z pomocy rzeczowej Administratora.
  • 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  • 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
  • 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
  • 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z pomocy rzeczowej.
  • 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: ADMINISTRATOR), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: zopkps@poczta.onet.pl.
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z jadłodajni Administratora.
 • 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 • 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dotyczą…
 • 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z jadłodajni.
 • 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Skip to content