Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białymstoku | Rodzaje pomocy
468
page-template-default,page,page-id-468,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000
Rodzaje pomocy

W miarę posiadanych i pozyskanych środków świadczymy pomoc rzeczową mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ograniczających niedożywienie i ubóstwo. Od wielu już lat swoją działalnością wspieramy rodziny zapewniając im odzież, bieliznę, obuwie, paczki żywnościowe w okresach przedświątecznych, jedną z form pomocy w szczególności dzieciom są coroczne akcje:

Dożywianie w stołówce własnej.

Z posiłków przygotowanych w stołówce własnej korzystają ludzie w starszym wieku, emeryci i renciści, osoby samotne utrzymujące się z najniższych świadczeń socjalnych (emerytury, renty, zasiłki stałe i okresowe). Są to świadczenia, które po opłaceniu czynszu, energii, zakupu leków nie wystarczają na przeżycie. Pomoc ogranicza ubóstwo i niedożywienie tej grupy osób umożliwiając życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc bezdomnym:
Osoby bezdomne, odrzucone przez najbliższych na margines społeczny, narażone są na wyziębienie, choroby, niedożywienie i brak akceptacji społecznej. Od wielu lat przy wsparciu miasta Białegostoku obejmujemy osoby bezdomne pomocą i poradą. Zapewniamy gorący trzydniowy posiłek, żywność w postaci konserw, pieczywa, odzież, bielizną i obuwie. Udzielamy porad i informacji w zakresie poprawy sytuacji socjalno-bytowej, leczenia uzależnień, adresów noclegowni i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Zadania powyższe wspierane są przez miasto Białystok.

Usługi Opiekuńcze:
Usługi opiekuńcze w swoim założeniu, kierowane są do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, nie mających możliwości samodzielnego wypełniania funkcji życiowych, takich jak: utrzymanie higieny osobistej, zwłaszcza osób leżących, obłożnie chorych, wykupu leków, dokonywania wszelkich opłat, utrzymania porządku i czystości mieszkania, dokonywania zakupów, gotowania posiłków, czy samodzielnych wizyt u lekarza. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dla większości ludzi starszych najważniejsze znaczenie ma zachowanie niezależności i samodzielności do końca swojego życia. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania, które stwarzają osobom w podeszłym wieku możliwość pozostania w swoim naturalnym środowisku, pomimo niepełnosprawności i osamotnienia.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych samorządu, który w myśl ustawy o pomocy społecznej może zlecać realizację usług opiekuńczych wyspecjalizowanym w tym zakresie organizacjom pozarządowym. PKPS od ponad 50 lat organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w ramach otwartych konkursów dla mieszkańców miasta Białegostoku, jako zadanie zlecone. Aby skorzystać z usług opiekuńczych należy zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w przypadku specjalistyczny usług opiekuńczych należy uzyskać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, że taka pomoc jest niezbędna.

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących.

Podprogram 2021
Czas realizacji grudzień 2021 – październik 2022
Pomocą żywnościową w formie paczek objęliśmy 2654 osób z 1093 rodzin, w tym: 1332 kobiety, 1332 mężczyzn. Z podziału na wiek: dzieci 15 lat i poniżej 15 lat 718, osoby 65 lat i powyżej 274, pozostałe osoby 1662. Wydano 79,4692 ton żywności tj. 5643 paczek.

Pomocą żywnościową objęto mieszkańców:
– miasta i gminy Dąbrowy Białostockiej – 568 osób wydając 16,73045 ton żywności tj. 1135 paczek;
– gminy Janów – 362 osób wydając 10,64522 ton żywności tj. 690 paczek;
– miasta i gminy Krynki – 418 osób wydając 12,79542 ton żywności tj. 836 paczek;
– gminy Kuźnica – 454 osoby wydając 13,52263 ton żywności tj. 902 paczek;
– gminy Sidra – 411 osób wydając 12,3242 ton żywności tj. 820 paczek;
– miasta Białegostoku – 441 osoby wydając 13,45128 ton żywności tj. 1260 paczek;

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia wiedzy o tematyce zdrowego żywienia i marnotrawieniu żywności, przeprowadzono 29 indywidualnych programów edukacyjnych dla 740 osób. Wydając i omawiając treść broszury „Zasady zdrowego żywienie i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”
Z powyższych działań skorzystali beneficjenci:
– 194 mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Białostocka
– 80 mieszkańców gminy Janów
– 60 mieszkańców miasta i gminy Krynki
– 144 mieszkańców gminy Kuźnica
– 83 mieszkańców gminy Sidra
– 179 mieszkańców miasta Białystok

Podprogram 2020
Czas realizacji grudzień 2020 – wrzesień 2021
Pomocą żywnościową w formie paczek objęliśmy 3749 osób z 1566 rodzin, w tym: 1887 kobiet, 1862 mężczyzn. Z podziału na wiek: dzieci 15 lat i poniżej 15 lat 964, osoby 65 lat i powyżej 388, pozostałe osoby 2397. Wydano 181,2768 ton żywności tj. 14260 paczek.

Pomocą żywnościową objęto mieszkańców:
– miasta i gminy Siemiatycze – 417 osób wydając 20,8973 ton żywności tj. 1640 paczek;
– miasta i gminy Dąbrowy Białostockiej – 589 osób wydając 28,46025 ton żywności tj. 2340 paczek;
– gminy Janów – 400 osób wydając 19,616 ton żywności tj. 1600 paczek;
– miasta i gminy Krynki – 461 osób wydając 23,24362 ton żywności tj. 1442 paczek;
– gminy Kuźnica – 382 osoby wydając 18,57479 ton żywności tj. 1848 paczek;
– gminy Nowy Dwór – 430 osób wydając 18,5823 ton żywności tj. 1290 paczek;
– gminy Sidra – 439 osób wydając 19,83106 ton żywności tj. 1311 paczek;
– gminy Szudziałowo – 352 osoby wydając 17,97694 ton żywności tj. 1391 paczek;
– miasta Białegostoku – 322 osoby wydając 15,9488 ton żywności tj. 961 paczek;

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia wiedzy o tematyce zdrowego żywienia i marnotrawieniu żywności, przeprowadzono 29 indywidualnych programów edukacyjnych dla 894 osób. Wydając i omawiając treść broszury „Zasady zdrowego żywienie i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”

Podprogram 2019
Czas realizacji sierpień 2019 – wrzesień 2020
Pomocą żywnościową finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym objęliśmy 4186 osób z 1756 rodzin w tym: 2131 kobiety, 2055 mężczyzn. Z podziału na wiek: dzieci 15 lat i poniżej 15 lat 1019, osoby 65 lat i powyżej 464, pozostałe osoby 2703, bezdomni 4 osoby, niepełnosprawni 550 osób, migranci 1 osoba, osoby z pozostałych grup 3631. Wydano 217,2928 ton żywności tj. 15514 paczek.

Pomocą żywnościową objęto mieszkańców:
– miasta i gminy Siemiatycze – 415 osoby wydając 22,304 ton żywności tj. 1714 paczek;
– miasta i gminy Dąbrowy Białosockiej – 593 osób wydając 30,2216 ton żywności tj. 1776 paczek;
– gminy Janów – 409 osób wydając 22,72115 ton żywności tj. 1636 paczek;
– miasta i gminy Krynki – 526 osób wydając 27,38934 ton żywności tj. 2088 paczek;
– gminy Kuźnica – 465 osób wydając 23,80176 ton żywności tj. 1848 paczek;
– gminy Nowy Dwór – 543 osoby wydając 26,1025 ton żywności tj. 1590 paczek;
– gminy Sidra – 484 osób wydając 24,32064 ton żywnośi tj. 1434 paczek;
– gminy Szudziałowo – 352 osoby wydając 17,97694 ton żywności tj. 1391 paczek;
– miasta Białegostoku – 399 osób wydając 21,58151 ton żywności tj. 1999 paczek;

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia poziomu ich wiedzy w temacie zdrowego żywienia, przeprowadzono 18 warsztatów dietetycznych dla 523 osób w tym 362 kobiet i 161 mężczyzn, objętych dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działaniami objęto:
– 40 mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Białostocka;
– 70 mieszkańców gminy Janów;
– 60 mieszkańców gminy Nowy Dwór;
– 88 mieszkańców gminy Kuźnica;
– 96 mieszkańców gminy Sidra;
– 60 mieszkańców gminy Szudziałowo;
– 109 mieszkańców miasta Białystok.

Podprogram 2018
Czas realizacji sierpień 2018 – czerwiec 2019
Pomocą żywnościową objęliśmy 4543 osób z 1807 rodzin w tym: 2311 kobiety, 2232 mężczyźni z podziału na wiek: dzieci poniżej 15 lat 1247, osoby powyżej 65 lat- 386, pozostałe osoby 2910. Według podziału na grupy pomocą objęto 1 osobę bezdomną, 3 migrantów, 615 niepełnosprawnych i 3924 pozostałych grup. Wydano 221,2592 ton żywności tj. 14717 paczek.

Pomocą żywnościową objęto mieszkańców:
– miasta i gminy Siemiatycze – 733 osoby wydając 34,475 ton żywności tj. 1419 paczek;
– miasta i gminy Dąbrowy Białostockiej – 600 osób wydając 29,20525 ton żywności tj. 1779 paczek;
– gminy Janów – 449 osób wydając 22,01475 ton żywności tj. 1341 paczek;
– miasta i gminy Krynki – 546 osób wydając 26,790 ton żywności tj. 2172 paczek;
– gminy Kuźnica – 435 osób wydając 21,1775 ton żywności tj. 1290 paczek;
– gminy Nowy Dwór – 547 osób wydając 26,1025 ton żywności tj. 1590 paczek;
– gminy Sidra – 415 osób wydając 20,1925 ton żywności tj. 1230 paczek;
– gminy Szudziałowo – 402 osoby wydając 19,2075 ton żywności tj. 1540 paczek;
– miasta Białegostoku – 416 osób wydając 22,0922 ton żywności tj. 2356 paczek;

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia poziomu ich wiedzy w temacie zdrowego żywienia, umiejętności kulinarnych sporządzania potraw z otrzymywanych produktów, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, przeprowadzono 13 warsztatów kulinarnych w których uczestniczyło 311 osób i dwa programy edukacyjne w których uczestniczyło 52 osoby. Łącznie przeprowadzono 15 działań towarzyszących dla 363 beneficjentów, przy czynnym zaangażowaniu Ośrodków Pomocy Społecznej. Uczestnicy warsztatów otrzymali broszury, ulotki i przepisy kulinarne.Skip to content